Ontslag Kooihuizen

Uw werkgever in Kooihuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kooihuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kooihuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kooihuizen. Uw werkgever in Kooihuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kooihuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kooihuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kooihuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kooihuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kooihuizen of met bevallingsverlof bent in Kooihuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kooihuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kooihuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kooihuizen
 • Als u in Kooihuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kooihuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kooihuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kooihuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kooihuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kooihuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kooihuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kooihuizen. Uitzonderingen in Kooihuizen;
 • Als uw werkgever in Kooihuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kooihuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kooihuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kooihuizen niet geschikt voor uw werk in Kooihuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Kooihuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kooihuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kooihuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kooihuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kooihuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Kooihuizen u eveneens wel ontslaan.