Ontslag Koog aan de zaan

Uw werkgever in Koog aan de zaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koog aan de zaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koog aan de zaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koog aan de zaan. Uw werkgever in Koog aan de zaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koog aan de zaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koog aan de zaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koog aan de zaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koog aan de zaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koog aan de zaan of met bevallingsverlof bent in Koog aan de zaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koog aan de zaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koog aan de zaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koog aan de zaan
 • Als u in Koog aan de zaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koog aan de zaan wilt opnemen;
 • Omdat u in Koog aan de zaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koog aan de zaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koog aan de zaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koog aan de zaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koog aan de zaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koog aan de zaan. Uitzonderingen in Koog aan de zaan;
 • Als uw werkgever in Koog aan de zaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koog aan de zaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koog aan de zaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koog aan de zaan niet geschikt voor uw werk in Koog aan de zaan of
 • u functioneert niet voldoende in Koog aan de zaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koog aan de zaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koog aan de zaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koog aan de zaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koog aan de zaan verblijft, dan mag uw werkgever in Koog aan de zaan u eveneens wel ontslaan.