Ontslag Koningsoord

Uw werkgever in Koningsoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koningsoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koningsoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koningsoord. Uw werkgever in Koningsoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koningsoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koningsoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koningsoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koningsoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koningsoord of met bevallingsverlof bent in Koningsoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koningsoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koningsoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koningsoord
 • Als u in Koningsoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koningsoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Koningsoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koningsoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koningsoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koningsoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koningsoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koningsoord. Uitzonderingen in Koningsoord;
 • Als uw werkgever in Koningsoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koningsoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koningsoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koningsoord niet geschikt voor uw werk in Koningsoord of
 • u functioneert niet voldoende in Koningsoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koningsoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koningsoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koningsoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koningsoord verblijft, dan mag uw werkgever in Koningsoord u eveneens wel ontslaan.