Ontslag Koningslust

Uw werkgever in Koningslust mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koningslust zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koningslust

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koningslust. Uw werkgever in Koningslust mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koningslust arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koningslust niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koningslust te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koningslust u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koningslust of met bevallingsverlof bent in Koningslust.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koningslust kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koningslust die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koningslust
 • Als u in Koningslust lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koningslust wilt opnemen;
 • Omdat u in Koningslust lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koningslust lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koningslust wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koningslust op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koningslust

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koningslust. Uitzonderingen in Koningslust;
 • Als uw werkgever in Koningslust bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koningslust aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koningslust gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koningslust niet geschikt voor uw werk in Koningslust of
 • u functioneert niet voldoende in Koningslust.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koningslust

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koningslust niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koningslust of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koningslust verblijft, dan mag uw werkgever in Koningslust u eveneens wel ontslaan.