Ontslag Koningsbosch

Uw werkgever in Koningsbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koningsbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koningsbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koningsbosch. Uw werkgever in Koningsbosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koningsbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koningsbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koningsbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koningsbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koningsbosch of met bevallingsverlof bent in Koningsbosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koningsbosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koningsbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koningsbosch
 • Als u in Koningsbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koningsbosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Koningsbosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koningsbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koningsbosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koningsbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koningsbosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koningsbosch. Uitzonderingen in Koningsbosch;
 • Als uw werkgever in Koningsbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koningsbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koningsbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koningsbosch niet geschikt voor uw werk in Koningsbosch of
 • u functioneert niet voldoende in Koningsbosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koningsbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koningsbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koningsbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koningsbosch verblijft, dan mag uw werkgever in Koningsbosch u eveneens wel ontslaan.