Ontslag Koninginnehaven

Uw werkgever in Koninginnehaven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koninginnehaven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koninginnehaven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koninginnehaven. Uw werkgever in Koninginnehaven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koninginnehaven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koninginnehaven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koninginnehaven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koninginnehaven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koninginnehaven of met bevallingsverlof bent in Koninginnehaven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koninginnehaven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koninginnehaven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koninginnehaven
 • Als u in Koninginnehaven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koninginnehaven wilt opnemen;
 • Omdat u in Koninginnehaven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koninginnehaven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koninginnehaven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koninginnehaven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koninginnehaven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koninginnehaven. Uitzonderingen in Koninginnehaven;
 • Als uw werkgever in Koninginnehaven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koninginnehaven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koninginnehaven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koninginnehaven niet geschikt voor uw werk in Koninginnehaven of
 • u functioneert niet voldoende in Koninginnehaven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koninginnehaven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koninginnehaven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koninginnehaven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koninginnehaven verblijft, dan mag uw werkgever in Koninginnehaven u eveneens wel ontslaan.