Ontslag Kommerzijl

Uw werkgever in Kommerzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kommerzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kommerzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kommerzijl. Uw werkgever in Kommerzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kommerzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kommerzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kommerzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kommerzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kommerzijl of met bevallingsverlof bent in Kommerzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kommerzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kommerzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kommerzijl
 • Als u in Kommerzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kommerzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Kommerzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kommerzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kommerzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kommerzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kommerzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kommerzijl. Uitzonderingen in Kommerzijl;
 • Als uw werkgever in Kommerzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kommerzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kommerzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kommerzijl niet geschikt voor uw werk in Kommerzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Kommerzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kommerzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kommerzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kommerzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kommerzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Kommerzijl u eveneens wel ontslaan.