Ontslag Kommerdijk

Uw werkgever in Kommerdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kommerdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kommerdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kommerdijk. Uw werkgever in Kommerdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kommerdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kommerdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kommerdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kommerdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kommerdijk of met bevallingsverlof bent in Kommerdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kommerdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kommerdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kommerdijk
 • Als u in Kommerdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kommerdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kommerdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kommerdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kommerdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kommerdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kommerdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kommerdijk. Uitzonderingen in Kommerdijk;
 • Als uw werkgever in Kommerdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kommerdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kommerdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kommerdijk niet geschikt voor uw werk in Kommerdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kommerdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kommerdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kommerdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kommerdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kommerdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kommerdijk u eveneens wel ontslaan.