Ontslag Kolthoorn

Uw werkgever in Kolthoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kolthoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kolthoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kolthoorn. Uw werkgever in Kolthoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kolthoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kolthoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kolthoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kolthoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kolthoorn of met bevallingsverlof bent in Kolthoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kolthoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kolthoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kolthoorn
 • Als u in Kolthoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kolthoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Kolthoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kolthoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kolthoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kolthoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kolthoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kolthoorn. Uitzonderingen in Kolthoorn;
 • Als uw werkgever in Kolthoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kolthoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kolthoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kolthoorn niet geschikt voor uw werk in Kolthoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Kolthoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kolthoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kolthoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kolthoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kolthoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Kolthoorn u eveneens wel ontslaan.