Ontslag Kollumerzwaag /kollumersweach

Uw werkgever in Kollumerzwaag /kollumersweach mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kollumerzwaag /kollumersweach zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kollumerzwaag /kollumersweach

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kollumerzwaag /kollumersweach. Uw werkgever in Kollumerzwaag /kollumersweach mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kollumerzwaag /kollumersweach arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kollumerzwaag /kollumersweach niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kollumerzwaag /kollumersweach te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kollumerzwaag /kollumersweach u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kollumerzwaag /kollumersweach of met bevallingsverlof bent in Kollumerzwaag /kollumersweach.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kollumerzwaag /kollumersweach kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kollumerzwaag /kollumersweach die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kollumerzwaag /kollumersweach
 • Als u in Kollumerzwaag /kollumersweach lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kollumerzwaag /kollumersweach wilt opnemen;
 • Omdat u in Kollumerzwaag /kollumersweach lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kollumerzwaag /kollumersweach lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kollumerzwaag /kollumersweach wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kollumerzwaag /kollumersweach op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kollumerzwaag /kollumersweach

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kollumerzwaag /kollumersweach. Uitzonderingen in Kollumerzwaag /kollumersweach;
 • Als uw werkgever in Kollumerzwaag /kollumersweach bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kollumerzwaag /kollumersweach aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kollumerzwaag /kollumersweach gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kollumerzwaag /kollumersweach niet geschikt voor uw werk in Kollumerzwaag /kollumersweach of
 • u functioneert niet voldoende in Kollumerzwaag /kollumersweach.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kollumerzwaag /kollumersweach

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kollumerzwaag /kollumersweach niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kollumerzwaag /kollumersweach of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kollumerzwaag /kollumersweach verblijft, dan mag uw werkgever in Kollumerzwaag /kollumersweach u eveneens wel ontslaan.