Ontslag Kollumerpomp /de pomp

Uw werkgever in Kollumerpomp /de pomp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kollumerpomp /de pomp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kollumerpomp /de pomp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kollumerpomp /de pomp. Uw werkgever in Kollumerpomp /de pomp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kollumerpomp /de pomp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kollumerpomp /de pomp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kollumerpomp /de pomp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kollumerpomp /de pomp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kollumerpomp /de pomp of met bevallingsverlof bent in Kollumerpomp /de pomp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kollumerpomp /de pomp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kollumerpomp /de pomp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kollumerpomp /de pomp
 • Als u in Kollumerpomp /de pomp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kollumerpomp /de pomp wilt opnemen;
 • Omdat u in Kollumerpomp /de pomp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kollumerpomp /de pomp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kollumerpomp /de pomp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kollumerpomp /de pomp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kollumerpomp /de pomp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kollumerpomp /de pomp. Uitzonderingen in Kollumerpomp /de pomp;
 • Als uw werkgever in Kollumerpomp /de pomp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kollumerpomp /de pomp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kollumerpomp /de pomp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kollumerpomp /de pomp niet geschikt voor uw werk in Kollumerpomp /de pomp of
 • u functioneert niet voldoende in Kollumerpomp /de pomp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kollumerpomp /de pomp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kollumerpomp /de pomp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kollumerpomp /de pomp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kollumerpomp /de pomp verblijft, dan mag uw werkgever in Kollumerpomp /de pomp u eveneens wel ontslaan.