Ontslag Kollumeroudzijl

Uw werkgever in Kollumeroudzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kollumeroudzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kollumeroudzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kollumeroudzijl. Uw werkgever in Kollumeroudzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kollumeroudzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kollumeroudzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kollumeroudzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kollumeroudzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kollumeroudzijl of met bevallingsverlof bent in Kollumeroudzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kollumeroudzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kollumeroudzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kollumeroudzijl
 • Als u in Kollumeroudzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kollumeroudzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Kollumeroudzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kollumeroudzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kollumeroudzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kollumeroudzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kollumeroudzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kollumeroudzijl. Uitzonderingen in Kollumeroudzijl;
 • Als uw werkgever in Kollumeroudzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kollumeroudzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kollumeroudzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kollumeroudzijl niet geschikt voor uw werk in Kollumeroudzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Kollumeroudzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kollumeroudzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kollumeroudzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kollumeroudzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kollumeroudzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Kollumeroudzijl u eveneens wel ontslaan.