Ontslag Kollum

Uw werkgever in Kollum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kollum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kollum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kollum. Uw werkgever in Kollum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kollum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kollum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kollum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kollum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kollum of met bevallingsverlof bent in Kollum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kollum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kollum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kollum
 • Als u in Kollum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kollum wilt opnemen;
 • Omdat u in Kollum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kollum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kollum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kollum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kollum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kollum. Uitzonderingen in Kollum;
 • Als uw werkgever in Kollum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kollum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kollum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kollum niet geschikt voor uw werk in Kollum of
 • u functioneert niet voldoende in Kollum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kollum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kollum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kollum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kollum verblijft, dan mag uw werkgever in Kollum u eveneens wel ontslaan.