Ontslag Kolhorn

Uw werkgever in Kolhorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kolhorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kolhorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kolhorn. Uw werkgever in Kolhorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kolhorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kolhorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kolhorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kolhorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kolhorn of met bevallingsverlof bent in Kolhorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kolhorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kolhorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kolhorn
 • Als u in Kolhorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kolhorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Kolhorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kolhorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kolhorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kolhorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kolhorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kolhorn. Uitzonderingen in Kolhorn;
 • Als uw werkgever in Kolhorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kolhorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kolhorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kolhorn niet geschikt voor uw werk in Kolhorn of
 • u functioneert niet voldoende in Kolhorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kolhorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kolhorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kolhorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kolhorn verblijft, dan mag uw werkgever in Kolhorn u eveneens wel ontslaan.