Ontslag Kolhol

Uw werkgever in Kolhol mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kolhol zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kolhol

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kolhol. Uw werkgever in Kolhol mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kolhol arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kolhol niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kolhol te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kolhol u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kolhol of met bevallingsverlof bent in Kolhol.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kolhol kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kolhol die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kolhol
 • Als u in Kolhol lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kolhol wilt opnemen;
 • Omdat u in Kolhol lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kolhol lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kolhol wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kolhol op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kolhol

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kolhol. Uitzonderingen in Kolhol;
 • Als uw werkgever in Kolhol bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kolhol aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kolhol gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kolhol niet geschikt voor uw werk in Kolhol of
 • u functioneert niet voldoende in Kolhol.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kolhol

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kolhol niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kolhol of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kolhol verblijft, dan mag uw werkgever in Kolhol u eveneens wel ontslaan.