Ontslag Kolham

Uw werkgever in Kolham mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kolham zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kolham

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kolham. Uw werkgever in Kolham mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kolham arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kolham niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kolham te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kolham u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kolham of met bevallingsverlof bent in Kolham.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kolham kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kolham die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kolham
 • Als u in Kolham lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kolham wilt opnemen;
 • Omdat u in Kolham lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kolham lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kolham wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kolham op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kolham

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kolham. Uitzonderingen in Kolham;
 • Als uw werkgever in Kolham bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kolham aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kolham gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kolham niet geschikt voor uw werk in Kolham of
 • u functioneert niet voldoende in Kolham.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kolham

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kolham niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kolham of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kolham verblijft, dan mag uw werkgever in Kolham u eveneens wel ontslaan.