Ontslag Kolderwolde /kolderwâlde

Uw werkgever in Kolderwolde /kolderwâlde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kolderwolde /kolderwâlde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kolderwolde /kolderwâlde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kolderwolde /kolderwâlde. Uw werkgever in Kolderwolde /kolderwâlde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kolderwolde /kolderwâlde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kolderwolde /kolderwâlde niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kolderwolde /kolderwâlde te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kolderwolde /kolderwâlde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kolderwolde /kolderwâlde of met bevallingsverlof bent in Kolderwolde /kolderwâlde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kolderwolde /kolderwâlde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kolderwolde /kolderwâlde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kolderwolde /kolderwâlde
 • Als u in Kolderwolde /kolderwâlde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kolderwolde /kolderwâlde wilt opnemen;
 • Omdat u in Kolderwolde /kolderwâlde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kolderwolde /kolderwâlde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kolderwolde /kolderwâlde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kolderwolde /kolderwâlde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kolderwolde /kolderwâlde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kolderwolde /kolderwâlde. Uitzonderingen in Kolderwolde /kolderwâlde;
 • Als uw werkgever in Kolderwolde /kolderwâlde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kolderwolde /kolderwâlde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kolderwolde /kolderwâlde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kolderwolde /kolderwâlde niet geschikt voor uw werk in Kolderwolde /kolderwâlde of
 • u functioneert niet voldoende in Kolderwolde /kolderwâlde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kolderwolde /kolderwâlde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kolderwolde /kolderwâlde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kolderwolde /kolderwâlde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kolderwolde /kolderwâlde verblijft, dan mag uw werkgever in Kolderwolde /kolderwâlde u eveneens wel ontslaan.