Ontslag Kolderveense bovenboer

Uw werkgever in Kolderveense bovenboer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kolderveense bovenboer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kolderveense bovenboer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kolderveense bovenboer. Uw werkgever in Kolderveense bovenboer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kolderveense bovenboer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kolderveense bovenboer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kolderveense bovenboer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kolderveense bovenboer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kolderveense bovenboer of met bevallingsverlof bent in Kolderveense bovenboer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kolderveense bovenboer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kolderveense bovenboer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kolderveense bovenboer
 • Als u in Kolderveense bovenboer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kolderveense bovenboer wilt opnemen;
 • Omdat u in Kolderveense bovenboer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kolderveense bovenboer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kolderveense bovenboer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kolderveense bovenboer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kolderveense bovenboer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kolderveense bovenboer. Uitzonderingen in Kolderveense bovenboer;
 • Als uw werkgever in Kolderveense bovenboer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kolderveense bovenboer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kolderveense bovenboer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kolderveense bovenboer niet geschikt voor uw werk in Kolderveense bovenboer of
 • u functioneert niet voldoende in Kolderveense bovenboer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kolderveense bovenboer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kolderveense bovenboer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kolderveense bovenboer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kolderveense bovenboer verblijft, dan mag uw werkgever in Kolderveense bovenboer u eveneens wel ontslaan.