Ontslag Kolderveen

Uw werkgever in Kolderveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kolderveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kolderveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kolderveen. Uw werkgever in Kolderveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kolderveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kolderveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kolderveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kolderveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kolderveen of met bevallingsverlof bent in Kolderveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kolderveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kolderveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kolderveen
 • Als u in Kolderveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kolderveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kolderveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kolderveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kolderveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kolderveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kolderveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kolderveen. Uitzonderingen in Kolderveen;
 • Als uw werkgever in Kolderveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kolderveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kolderveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kolderveen niet geschikt voor uw werk in Kolderveen of
 • u functioneert niet voldoende in Kolderveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kolderveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kolderveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kolderveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kolderveen verblijft, dan mag uw werkgever in Kolderveen u eveneens wel ontslaan.