Ontslag Kokkelert

Uw werkgever in Kokkelert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kokkelert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kokkelert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kokkelert. Uw werkgever in Kokkelert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kokkelert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kokkelert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kokkelert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kokkelert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kokkelert of met bevallingsverlof bent in Kokkelert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kokkelert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kokkelert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kokkelert
 • Als u in Kokkelert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kokkelert wilt opnemen;
 • Omdat u in Kokkelert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kokkelert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kokkelert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kokkelert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kokkelert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kokkelert. Uitzonderingen in Kokkelert;
 • Als uw werkgever in Kokkelert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kokkelert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kokkelert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kokkelert niet geschikt voor uw werk in Kokkelert of
 • u functioneert niet voldoende in Kokkelert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kokkelert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kokkelert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kokkelert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kokkelert verblijft, dan mag uw werkgever in Kokkelert u eveneens wel ontslaan.