Ontslag Koewacht

Uw werkgever in Koewacht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koewacht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koewacht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koewacht. Uw werkgever in Koewacht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koewacht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koewacht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koewacht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koewacht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koewacht of met bevallingsverlof bent in Koewacht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koewacht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koewacht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koewacht
 • Als u in Koewacht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koewacht wilt opnemen;
 • Omdat u in Koewacht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koewacht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koewacht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koewacht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koewacht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koewacht. Uitzonderingen in Koewacht;
 • Als uw werkgever in Koewacht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koewacht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koewacht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koewacht niet geschikt voor uw werk in Koewacht of
 • u functioneert niet voldoende in Koewacht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koewacht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koewacht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koewacht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koewacht verblijft, dan mag uw werkgever in Koewacht u eveneens wel ontslaan.