Ontslag Koevering

Uw werkgever in Koevering mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koevering zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koevering

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koevering. Uw werkgever in Koevering mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koevering arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koevering niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koevering te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koevering u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koevering of met bevallingsverlof bent in Koevering.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koevering kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koevering die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koevering
 • Als u in Koevering lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koevering wilt opnemen;
 • Omdat u in Koevering lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koevering lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koevering wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koevering op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koevering

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koevering. Uitzonderingen in Koevering;
 • Als uw werkgever in Koevering bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koevering aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koevering gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koevering niet geschikt voor uw werk in Koevering of
 • u functioneert niet voldoende in Koevering.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koevering

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koevering niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koevering of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koevering verblijft, dan mag uw werkgever in Koevering u eveneens wel ontslaan.