Ontslag Koelveen

Uw werkgever in Koelveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koelveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koelveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koelveen. Uw werkgever in Koelveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koelveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koelveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koelveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koelveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koelveen of met bevallingsverlof bent in Koelveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koelveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koelveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koelveen
 • Als u in Koelveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koelveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Koelveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koelveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koelveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koelveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koelveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koelveen. Uitzonderingen in Koelveen;
 • Als uw werkgever in Koelveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koelveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koelveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koelveen niet geschikt voor uw werk in Koelveen of
 • u functioneert niet voldoende in Koelveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koelveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koelveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koelveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koelveen verblijft, dan mag uw werkgever in Koelveen u eveneens wel ontslaan.