Ontslag Koekoek

Uw werkgever in Koekoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koekoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koekoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koekoek. Uw werkgever in Koekoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koekoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koekoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koekoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koekoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koekoek of met bevallingsverlof bent in Koekoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koekoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koekoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koekoek
 • Als u in Koekoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koekoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Koekoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koekoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koekoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koekoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koekoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koekoek. Uitzonderingen in Koekoek;
 • Als uw werkgever in Koekoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koekoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koekoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koekoek niet geschikt voor uw werk in Koekoek of
 • u functioneert niet voldoende in Koekoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koekoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koekoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koekoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koekoek verblijft, dan mag uw werkgever in Koekoek u eveneens wel ontslaan.