Ontslag Koekangerveld

Uw werkgever in Koekangerveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koekangerveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koekangerveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koekangerveld. Uw werkgever in Koekangerveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koekangerveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koekangerveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koekangerveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koekangerveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koekangerveld of met bevallingsverlof bent in Koekangerveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koekangerveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koekangerveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koekangerveld
 • Als u in Koekangerveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koekangerveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Koekangerveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koekangerveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koekangerveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koekangerveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koekangerveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koekangerveld. Uitzonderingen in Koekangerveld;
 • Als uw werkgever in Koekangerveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koekangerveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koekangerveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koekangerveld niet geschikt voor uw werk in Koekangerveld of
 • u functioneert niet voldoende in Koekangerveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koekangerveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koekangerveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koekangerveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koekangerveld verblijft, dan mag uw werkgever in Koekangerveld u eveneens wel ontslaan.