Ontslag Koekange

Uw werkgever in Koekange mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koekange zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koekange

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koekange. Uw werkgever in Koekange mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koekange arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koekange niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koekange te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koekange u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koekange of met bevallingsverlof bent in Koekange.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koekange kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koekange die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koekange
 • Als u in Koekange lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koekange wilt opnemen;
 • Omdat u in Koekange lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koekange lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koekange wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koekange op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koekange

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koekange. Uitzonderingen in Koekange;
 • Als uw werkgever in Koekange bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koekange aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koekange gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koekange niet geschikt voor uw werk in Koekange of
 • u functioneert niet voldoende in Koekange.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koekange

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koekange niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koekange of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koekange verblijft, dan mag uw werkgever in Koekange u eveneens wel ontslaan.