Ontslag Koehool /koehoal

Uw werkgever in Koehool /koehoal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koehool /koehoal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koehool /koehoal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koehool /koehoal. Uw werkgever in Koehool /koehoal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koehool /koehoal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koehool /koehoal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koehool /koehoal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koehool /koehoal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koehool /koehoal of met bevallingsverlof bent in Koehool /koehoal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koehool /koehoal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koehool /koehoal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koehool /koehoal
 • Als u in Koehool /koehoal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koehool /koehoal wilt opnemen;
 • Omdat u in Koehool /koehoal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koehool /koehoal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koehool /koehoal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koehool /koehoal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koehool /koehoal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koehool /koehoal. Uitzonderingen in Koehool /koehoal;
 • Als uw werkgever in Koehool /koehoal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koehool /koehoal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koehool /koehoal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koehool /koehoal niet geschikt voor uw werk in Koehool /koehoal of
 • u functioneert niet voldoende in Koehool /koehoal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koehool /koehoal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koehool /koehoal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koehool /koehoal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koehool /koehoal verblijft, dan mag uw werkgever in Koehool /koehoal u eveneens wel ontslaan.