Ontslag Koedood

Uw werkgever in Koedood mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koedood zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koedood

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koedood. Uw werkgever in Koedood mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koedood arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koedood niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koedood te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koedood u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koedood of met bevallingsverlof bent in Koedood.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koedood kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koedood die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koedood
 • Als u in Koedood lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koedood wilt opnemen;
 • Omdat u in Koedood lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koedood lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koedood wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koedood op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koedood

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koedood. Uitzonderingen in Koedood;
 • Als uw werkgever in Koedood bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koedood aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koedood gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koedood niet geschikt voor uw werk in Koedood of
 • u functioneert niet voldoende in Koedood.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koedood

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koedood niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koedood of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koedood verblijft, dan mag uw werkgever in Koedood u eveneens wel ontslaan.