Ontslag Koedijk

Uw werkgever in Koedijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koedijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koedijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koedijk. Uw werkgever in Koedijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koedijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koedijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koedijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koedijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koedijk of met bevallingsverlof bent in Koedijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koedijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koedijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koedijk
 • Als u in Koedijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koedijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Koedijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koedijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koedijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koedijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koedijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koedijk. Uitzonderingen in Koedijk;
 • Als uw werkgever in Koedijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koedijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koedijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koedijk niet geschikt voor uw werk in Koedijk of
 • u functioneert niet voldoende in Koedijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koedijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koedijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koedijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koedijk verblijft, dan mag uw werkgever in Koedijk u eveneens wel ontslaan.