Ontslag Kockengen

Uw werkgever in Kockengen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kockengen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kockengen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kockengen. Uw werkgever in Kockengen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kockengen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kockengen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kockengen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kockengen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kockengen of met bevallingsverlof bent in Kockengen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kockengen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kockengen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kockengen
 • Als u in Kockengen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kockengen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kockengen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kockengen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kockengen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kockengen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kockengen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kockengen. Uitzonderingen in Kockengen;
 • Als uw werkgever in Kockengen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kockengen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kockengen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kockengen niet geschikt voor uw werk in Kockengen of
 • u functioneert niet voldoende in Kockengen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kockengen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kockengen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kockengen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kockengen verblijft, dan mag uw werkgever in Kockengen u eveneens wel ontslaan.