Ontslag Koarnjum /cornjum

Uw werkgever in Koarnjum /cornjum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Koarnjum /cornjum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Koarnjum /cornjum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Koarnjum /cornjum. Uw werkgever in Koarnjum /cornjum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Koarnjum /cornjum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Koarnjum /cornjum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Koarnjum /cornjum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Koarnjum /cornjum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Koarnjum /cornjum of met bevallingsverlof bent in Koarnjum /cornjum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Koarnjum /cornjum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Koarnjum /cornjum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Koarnjum /cornjum
 • Als u in Koarnjum /cornjum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Koarnjum /cornjum wilt opnemen;
 • Omdat u in Koarnjum /cornjum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Koarnjum /cornjum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Koarnjum /cornjum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Koarnjum /cornjum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Koarnjum /cornjum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Koarnjum /cornjum. Uitzonderingen in Koarnjum /cornjum;
 • Als uw werkgever in Koarnjum /cornjum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Koarnjum /cornjum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Koarnjum /cornjum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Koarnjum /cornjum niet geschikt voor uw werk in Koarnjum /cornjum of
 • u functioneert niet voldoende in Koarnjum /cornjum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Koarnjum /cornjum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Koarnjum /cornjum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Koarnjum /cornjum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Koarnjum /cornjum verblijft, dan mag uw werkgever in Koarnjum /cornjum u eveneens wel ontslaan.