Ontslag Knuitershoek

Uw werkgever in Knuitershoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Knuitershoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Knuitershoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Knuitershoek. Uw werkgever in Knuitershoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Knuitershoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Knuitershoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Knuitershoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Knuitershoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Knuitershoek of met bevallingsverlof bent in Knuitershoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Knuitershoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Knuitershoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Knuitershoek
 • Als u in Knuitershoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Knuitershoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Knuitershoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Knuitershoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Knuitershoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Knuitershoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Knuitershoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Knuitershoek. Uitzonderingen in Knuitershoek;
 • Als uw werkgever in Knuitershoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Knuitershoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Knuitershoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Knuitershoek niet geschikt voor uw werk in Knuitershoek of
 • u functioneert niet voldoende in Knuitershoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Knuitershoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Knuitershoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Knuitershoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Knuitershoek verblijft, dan mag uw werkgever in Knuitershoek u eveneens wel ontslaan.