Ontslag Knikkerdorp

Uw werkgever in Knikkerdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Knikkerdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Knikkerdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Knikkerdorp. Uw werkgever in Knikkerdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Knikkerdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Knikkerdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Knikkerdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Knikkerdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Knikkerdorp of met bevallingsverlof bent in Knikkerdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Knikkerdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Knikkerdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Knikkerdorp
 • Als u in Knikkerdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Knikkerdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Knikkerdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Knikkerdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Knikkerdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Knikkerdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Knikkerdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Knikkerdorp. Uitzonderingen in Knikkerdorp;
 • Als uw werkgever in Knikkerdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Knikkerdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Knikkerdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Knikkerdorp niet geschikt voor uw werk in Knikkerdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Knikkerdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Knikkerdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Knikkerdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Knikkerdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Knikkerdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Knikkerdorp u eveneens wel ontslaan.