Ontslag Knegsel

Uw werkgever in Knegsel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Knegsel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Knegsel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Knegsel. Uw werkgever in Knegsel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Knegsel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Knegsel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Knegsel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Knegsel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Knegsel of met bevallingsverlof bent in Knegsel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Knegsel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Knegsel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Knegsel
 • Als u in Knegsel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Knegsel wilt opnemen;
 • Omdat u in Knegsel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Knegsel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Knegsel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Knegsel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Knegsel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Knegsel. Uitzonderingen in Knegsel;
 • Als uw werkgever in Knegsel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Knegsel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Knegsel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Knegsel niet geschikt voor uw werk in Knegsel of
 • u functioneert niet voldoende in Knegsel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Knegsel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Knegsel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Knegsel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Knegsel verblijft, dan mag uw werkgever in Knegsel u eveneens wel ontslaan.