Ontslag Knaphof

Uw werkgever in Knaphof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Knaphof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Knaphof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Knaphof. Uw werkgever in Knaphof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Knaphof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Knaphof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Knaphof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Knaphof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Knaphof of met bevallingsverlof bent in Knaphof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Knaphof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Knaphof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Knaphof
 • Als u in Knaphof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Knaphof wilt opnemen;
 • Omdat u in Knaphof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Knaphof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Knaphof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Knaphof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Knaphof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Knaphof. Uitzonderingen in Knaphof;
 • Als uw werkgever in Knaphof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Knaphof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Knaphof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Knaphof niet geschikt voor uw werk in Knaphof of
 • u functioneert niet voldoende in Knaphof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Knaphof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Knaphof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Knaphof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Knaphof verblijft, dan mag uw werkgever in Knaphof u eveneens wel ontslaan.