Ontslag Klutsdorp

Uw werkgever in Klutsdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klutsdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klutsdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klutsdorp. Uw werkgever in Klutsdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klutsdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klutsdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klutsdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klutsdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klutsdorp of met bevallingsverlof bent in Klutsdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klutsdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klutsdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klutsdorp
 • Als u in Klutsdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klutsdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Klutsdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klutsdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klutsdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klutsdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klutsdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klutsdorp. Uitzonderingen in Klutsdorp;
 • Als uw werkgever in Klutsdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klutsdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klutsdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klutsdorp niet geschikt voor uw werk in Klutsdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Klutsdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klutsdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klutsdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klutsdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klutsdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Klutsdorp u eveneens wel ontslaan.