Ontslag Klundert

Uw werkgever in Klundert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klundert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klundert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klundert. Uw werkgever in Klundert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klundert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klundert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klundert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klundert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klundert of met bevallingsverlof bent in Klundert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klundert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klundert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klundert
 • Als u in Klundert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klundert wilt opnemen;
 • Omdat u in Klundert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klundert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klundert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klundert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klundert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klundert. Uitzonderingen in Klundert;
 • Als uw werkgever in Klundert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klundert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klundert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klundert niet geschikt voor uw werk in Klundert of
 • u functioneert niet voldoende in Klundert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klundert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klundert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klundert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klundert verblijft, dan mag uw werkgever in Klundert u eveneens wel ontslaan.