Ontslag Klössehoek

Uw werkgever in Klössehoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klössehoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klössehoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klössehoek. Uw werkgever in Klössehoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klössehoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klössehoek niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klössehoek te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klössehoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klössehoek of met bevallingsverlof bent in Klössehoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klössehoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klössehoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klössehoek
 • Als u in Klössehoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klössehoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Klössehoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klössehoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klössehoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klössehoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klössehoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klössehoek. Uitzonderingen in Klössehoek;
 • Als uw werkgever in Klössehoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klössehoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klössehoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klössehoek niet geschikt voor uw werk in Klössehoek of
 • u functioneert niet voldoende in Klössehoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klössehoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klössehoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klössehoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klössehoek verblijft, dan mag uw werkgever in Klössehoek u eveneens wel ontslaan.