Ontslag Kloosterveen

Uw werkgever in Kloosterveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kloosterveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kloosterveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kloosterveen. Uw werkgever in Kloosterveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kloosterveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kloosterveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kloosterveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kloosterveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kloosterveen of met bevallingsverlof bent in Kloosterveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kloosterveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kloosterveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kloosterveen
 • Als u in Kloosterveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kloosterveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kloosterveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kloosterveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kloosterveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kloosterveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kloosterveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kloosterveen. Uitzonderingen in Kloosterveen;
 • Als uw werkgever in Kloosterveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kloosterveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kloosterveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kloosterveen niet geschikt voor uw werk in Kloosterveen of
 • u functioneert niet voldoende in Kloosterveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kloosterveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kloosterveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kloosterveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kloosterveen verblijft, dan mag uw werkgever in Kloosterveen u eveneens wel ontslaan.