Ontslag Kloosterhaar

Uw werkgever in Kloosterhaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kloosterhaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kloosterhaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kloosterhaar. Uw werkgever in Kloosterhaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kloosterhaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kloosterhaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kloosterhaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kloosterhaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kloosterhaar of met bevallingsverlof bent in Kloosterhaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kloosterhaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kloosterhaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kloosterhaar
 • Als u in Kloosterhaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kloosterhaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Kloosterhaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kloosterhaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kloosterhaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kloosterhaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kloosterhaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kloosterhaar. Uitzonderingen in Kloosterhaar;
 • Als uw werkgever in Kloosterhaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kloosterhaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kloosterhaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kloosterhaar niet geschikt voor uw werk in Kloosterhaar of
 • u functioneert niet voldoende in Kloosterhaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kloosterhaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kloosterhaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kloosterhaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kloosterhaar verblijft, dan mag uw werkgever in Kloosterhaar u eveneens wel ontslaan.