Ontslag Kloostereind

Uw werkgever in Kloostereind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kloostereind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kloostereind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kloostereind. Uw werkgever in Kloostereind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kloostereind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kloostereind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kloostereind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kloostereind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kloostereind of met bevallingsverlof bent in Kloostereind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kloostereind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kloostereind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kloostereind
 • Als u in Kloostereind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kloostereind wilt opnemen;
 • Omdat u in Kloostereind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kloostereind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kloostereind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kloostereind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kloostereind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kloostereind. Uitzonderingen in Kloostereind;
 • Als uw werkgever in Kloostereind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kloostereind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kloostereind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kloostereind niet geschikt voor uw werk in Kloostereind of
 • u functioneert niet voldoende in Kloostereind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kloostereind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kloostereind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kloostereind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kloostereind verblijft, dan mag uw werkgever in Kloostereind u eveneens wel ontslaan.