Ontslag Kloosterburen

Uw werkgever in Kloosterburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kloosterburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kloosterburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kloosterburen. Uw werkgever in Kloosterburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kloosterburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kloosterburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kloosterburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kloosterburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kloosterburen of met bevallingsverlof bent in Kloosterburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kloosterburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kloosterburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kloosterburen
 • Als u in Kloosterburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kloosterburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kloosterburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kloosterburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kloosterburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kloosterburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kloosterburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kloosterburen. Uitzonderingen in Kloosterburen;
 • Als uw werkgever in Kloosterburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kloosterburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kloosterburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kloosterburen niet geschikt voor uw werk in Kloosterburen of
 • u functioneert niet voldoende in Kloosterburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kloosterburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kloosterburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kloosterburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kloosterburen verblijft, dan mag uw werkgever in Kloosterburen u eveneens wel ontslaan.