Ontslag Klooster lidlum /kleaster-lidlum

Uw werkgever in Klooster lidlum /kleaster-lidlum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klooster lidlum /kleaster-lidlum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klooster lidlum /kleaster-lidlum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klooster lidlum /kleaster-lidlum. Uw werkgever in Klooster lidlum /kleaster-lidlum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klooster lidlum /kleaster-lidlum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klooster lidlum /kleaster-lidlum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klooster lidlum /kleaster-lidlum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klooster lidlum /kleaster-lidlum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klooster lidlum /kleaster-lidlum of met bevallingsverlof bent in Klooster lidlum /kleaster-lidlum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klooster lidlum /kleaster-lidlum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klooster lidlum /kleaster-lidlum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klooster lidlum /kleaster-lidlum
 • Als u in Klooster lidlum /kleaster-lidlum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klooster lidlum /kleaster-lidlum wilt opnemen;
 • Omdat u in Klooster lidlum /kleaster-lidlum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klooster lidlum /kleaster-lidlum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klooster lidlum /kleaster-lidlum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klooster lidlum /kleaster-lidlum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klooster lidlum /kleaster-lidlum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klooster lidlum /kleaster-lidlum. Uitzonderingen in Klooster lidlum /kleaster-lidlum;
 • Als uw werkgever in Klooster lidlum /kleaster-lidlum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klooster lidlum /kleaster-lidlum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klooster lidlum /kleaster-lidlum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klooster lidlum /kleaster-lidlum niet geschikt voor uw werk in Klooster lidlum /kleaster-lidlum of
 • u functioneert niet voldoende in Klooster lidlum /kleaster-lidlum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klooster lidlum /kleaster-lidlum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klooster lidlum /kleaster-lidlum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klooster lidlum /kleaster-lidlum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klooster lidlum /kleaster-lidlum verblijft, dan mag uw werkgever in Klooster lidlum /kleaster-lidlum u eveneens wel ontslaan.