Ontslag Achter het klooster

Uw werkgever in Achter het klooster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achter het klooster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achter het klooster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achter het klooster. Uw werkgever in Achter het klooster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achter het klooster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achter het klooster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achter het klooster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achter het klooster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achter het klooster of met bevallingsverlof bent in Achter het klooster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achter het klooster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achter het klooster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achter het klooster
 • Als u in Achter het klooster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achter het klooster wilt opnemen;
 • Omdat u in Achter het klooster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achter het klooster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achter het klooster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achter het klooster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achter het klooster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achter het klooster. Uitzonderingen in Achter het klooster;
 • Als uw werkgever in Achter het klooster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achter het klooster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achter het klooster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achter het klooster niet geschikt voor uw werk in Achter het klooster of
 • u functioneert niet voldoende in Achter het klooster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achter het klooster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achter het klooster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achter het klooster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achter het klooster verblijft, dan mag uw werkgever in Achter het klooster u eveneens wel ontslaan.