Ontslag Kloetinge

Uw werkgever in Kloetinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kloetinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kloetinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kloetinge. Uw werkgever in Kloetinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kloetinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kloetinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kloetinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kloetinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kloetinge of met bevallingsverlof bent in Kloetinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kloetinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kloetinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kloetinge
 • Als u in Kloetinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kloetinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Kloetinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kloetinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kloetinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kloetinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kloetinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kloetinge. Uitzonderingen in Kloetinge;
 • Als uw werkgever in Kloetinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kloetinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kloetinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kloetinge niet geschikt voor uw werk in Kloetinge of
 • u functioneert niet voldoende in Kloetinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kloetinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kloetinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kloetinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kloetinge verblijft, dan mag uw werkgever in Kloetinge u eveneens wel ontslaan.