Ontslag Klispoel

Uw werkgever in Klispoel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klispoel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klispoel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klispoel. Uw werkgever in Klispoel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klispoel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klispoel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klispoel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klispoel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klispoel of met bevallingsverlof bent in Klispoel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klispoel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klispoel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klispoel
 • Als u in Klispoel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klispoel wilt opnemen;
 • Omdat u in Klispoel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klispoel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klispoel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klispoel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klispoel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klispoel. Uitzonderingen in Klispoel;
 • Als uw werkgever in Klispoel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klispoel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klispoel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klispoel niet geschikt voor uw werk in Klispoel of
 • u functioneert niet voldoende in Klispoel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klispoel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klispoel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klispoel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klispoel verblijft, dan mag uw werkgever in Klispoel u eveneens wel ontslaan.