Ontslag Klinkenberg

Uw werkgever in Klinkenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klinkenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klinkenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klinkenberg. Uw werkgever in Klinkenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klinkenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klinkenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klinkenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klinkenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klinkenberg of met bevallingsverlof bent in Klinkenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klinkenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klinkenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klinkenberg
 • Als u in Klinkenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klinkenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Klinkenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klinkenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klinkenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klinkenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klinkenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klinkenberg. Uitzonderingen in Klinkenberg;
 • Als uw werkgever in Klinkenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klinkenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klinkenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klinkenberg niet geschikt voor uw werk in Klinkenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Klinkenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klinkenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klinkenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klinkenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klinkenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Klinkenberg u eveneens wel ontslaan.