Ontslag Klimmen

Uw werkgever in Klimmen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klimmen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klimmen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klimmen. Uw werkgever in Klimmen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klimmen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klimmen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klimmen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klimmen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klimmen of met bevallingsverlof bent in Klimmen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klimmen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klimmen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klimmen
 • Als u in Klimmen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klimmen wilt opnemen;
 • Omdat u in Klimmen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klimmen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klimmen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klimmen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klimmen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klimmen. Uitzonderingen in Klimmen;
 • Als uw werkgever in Klimmen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klimmen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klimmen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klimmen niet geschikt voor uw werk in Klimmen of
 • u functioneert niet voldoende in Klimmen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klimmen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klimmen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klimmen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klimmen verblijft, dan mag uw werkgever in Klimmen u eveneens wel ontslaan.