Ontslag Klijndijk

Uw werkgever in Klijndijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Klijndijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Klijndijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Klijndijk. Uw werkgever in Klijndijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Klijndijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Klijndijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Klijndijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Klijndijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Klijndijk of met bevallingsverlof bent in Klijndijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Klijndijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Klijndijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Klijndijk
 • Als u in Klijndijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Klijndijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Klijndijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Klijndijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Klijndijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Klijndijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Klijndijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Klijndijk. Uitzonderingen in Klijndijk;
 • Als uw werkgever in Klijndijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Klijndijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Klijndijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Klijndijk niet geschikt voor uw werk in Klijndijk of
 • u functioneert niet voldoende in Klijndijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Klijndijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Klijndijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Klijndijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Klijndijk verblijft, dan mag uw werkgever in Klijndijk u eveneens wel ontslaan.