Ontslag Kleverskerke

Uw werkgever in Kleverskerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleverskerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleverskerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleverskerke. Uw werkgever in Kleverskerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleverskerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleverskerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleverskerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleverskerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleverskerke of met bevallingsverlof bent in Kleverskerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleverskerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleverskerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleverskerke
 • Als u in Kleverskerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleverskerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleverskerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleverskerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleverskerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleverskerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleverskerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleverskerke. Uitzonderingen in Kleverskerke;
 • Als uw werkgever in Kleverskerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleverskerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleverskerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleverskerke niet geschikt voor uw werk in Kleverskerke of
 • u functioneert niet voldoende in Kleverskerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleverskerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleverskerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleverskerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleverskerke verblijft, dan mag uw werkgever in Kleverskerke u eveneens wel ontslaan.